Inloophuis

Het inloophuis is een maandelijkse bijeenkomst primair bedoeld voor mensen die in het verleden op een POMS-site hebben gewerkt.
Giel Blom en Fried ter Wee leiden over het algemeen deze samenkomsten van oud-collega’s en nabestaanden .
Uiteraard worden deskundigen en prominente personen ook uitgenodigd om updates te geven over de meest recente ontwikkelingen.

Verstrekken van informatie en deskundig advies
Inmiddels zijn al diverse politici aanwezig geweest om naar uw problematieken en ervaringen te luisteren, om zo de zaak tegen defensie te kunnen ondersteunen. Onder andere de Socialistische Partij (SP) heeft al kamervragen gesteld en houdt ons op de hoogte van de vorderingen rond het RIVM-onderzoek.
Ook houden wij u op de hoogte over de stand van zaken betreffende de procedure tegen de staat en heeft Mr. Bedaux al eens een toelichting gegeven over het plan van aanpak.

Begeleiding
Hulp bij het aanvragen van de “coulance-regeling”, veel papierwerk het blijft lastig, maar onze adviseurs helpen u graag bij het invullen van de benodigde formulieren en/of het indienen van een bezwaar tegen afwijzing hiervan.
Zij hebben dit in het verleden met regelmaat succesvol voor oud-collega’s gedaan.

Onderling delen van ervaringen
Uiteraard kunt u ook uw eigen ervaringen met oud-collega’s delen.
Van leuke herinneringen ophalen tot het verwerken van leed door ernstige ziektes zoals helaas velen van dichtbij hebben meegemaakt.
Wellicht heeft u zelf ook nog nieuwe feiten of informatie die onze zaak kunnen ondersteunen. Dat horen wij natuurlijk maar al te graag.

U bent van harte welkom want SAMEN STAAN WE STERK!