Nieuwsbrief Informatiepunt Chroom-6 #1

Bijgaand vindt u de eerste editie van de nieuwsbrief vanuit het Informatiepunt Chroom-6. In deze brief vindt u (nieuws)artikelen over het RIVM-onderzoek en hieraan verwante zaken, van verschillende afzenders zoals Defensie en het RIVM. Deze nieuwsbrief zal een aantal keer per jaar verschijnen, om u op de hoogte te houden van de stand van zaken. … Meer lezen

Update Mr R.M.W.H. Bedaux

Het is tijd voor een update. Daarom hebben we mr. Bedaux gevraagd om zijn bevindingen met de coulance regelingen en aansprakelijkheidsstellingen te delen. Mr. Bedaux heeft een aantal mensen succesvol bijgestaan in hun (afgewezen) claims. Hieruit komen enkele aspecten naar voren die interessant kunnen zijn voor mensen die eerder zijn afgewezen of niet meer in … Meer lezen

Stichting NL Poms heeft de uitgebreide brief van staatssecretaris mevr B. Visser ontvangen,

11-03-2019 V2.0 Kenmerk BS2018029615 Standpunten stichting NL Poms inzake Brief Defensie met kenmerk BS2018029615, Mevr B. Visser De brief bevat 7 aandachtsgebieden Samenvatting Standpunten Stichting NL Poms Rijksbrede ontwikkelingen Mening Stichting NL Poms; • Goede ontwikkeling. Vakbonden worden door “niet” defensie personeel en overgrote deel Poms personeel niet als vertegenwoordiger gezien. Stichting NL Poms ziet … Meer lezen

Toelichting; Juridische procedure en Informatiepunt Chroom 6

Het volgende willen we graag onder jullie aandacht brengen. Juridische procedure; De huidige (compensatie-) regelingen zijn mede tot stand gekomen door de inbreng van mensen die daar hun tijd en in een aantal gevallen ook eigen geld in gestoken hebben. Zijn we daar blij mee? Dat kan met JA beantwoordt worden. Zijn wij tevreden over … Meer lezen

langverwachte brief van staatssecretaris Visser

Vanmiddag kwam de langverwachte brief van staatssecretaris Visser over haar in november ’18 gedane toezeggingen over het Chroom-6 beleid. Het is wel zo dat er een paar (kleine) toegevingen worden gedaan. Dat lijkt me te mager, maar je kan er ook uit afleiden dat de zaak schuift. Als het echt gaat schuiven, dan moet meer … Meer lezen

Werkagenda chroom-6

Geachte voorzitter,Hierbij informeer ik u in aansluiting op de brieven van 5 september en 21 december 2019 (TK, 17-18, 34 775XVI, nr. 152 en TK, 18019, 35 000 XVI, nr. 119) over de wijze waarop het kabinet het vraagstuk van chroom-6 aanpakt en uw Kamer zal informeren over de voortgang. Hierbij geef ik antwoord op … Meer lezen

NL-Poms in gesprek met Staatssecretaris Barbara Visser

Inloopkantine Schinnen 6-2-2019. Stichting NL-Poms heeft een goed gesprek gehad met de staatssecretaris Barbara Visser en juridische dienstverlening met o.a. Frouke Monster. Om nogmaals de belangen van ons allemaal uit te leggen. Maar ook om de handreiking die defensie zou hebben aangeboden toe te laten lichten. Die handreiking is er nog steeds en dat zal … Meer lezen

Geen extra fonds voor chroom6-slachtoffers

Geen extra fonds voor chroom6-slachtoffers Er komt geen aanvullend fonds voor zieke oud-medewerkers van de POMS-sites die geen recht hebben op compensatie. DOOR SERGE SEKHUIS EN THEO SNIEKERS DEN HAAG Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) vindt dat niet nodig. Dat bleek gistermiddag in de Tweede Kamer tijdens een emotioneel debat over chroom6 Geen extra fonds voor … Meer lezen

Compensatieregeling NL-Poms Bezwaren en Voorstel

Het streven van de Stichting Gedupeerden Gevaarlijke stoffen NL-Poms Z.N is hier helemaal te lezen. Zodat u ook weet waar wij o.a. mee bezig zijn! 1. Samenvatting Het RIVM rapport over de effecten op mens en lichaam door het jarenlang onbeschermd in aanraking komen met Chroom6 en de verzaakte zorgplicht door Defensie heef de basis gevormd … Meer lezen

Ronde tafel 1 november 2018

Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van de brieven van de staatssecretaris van Defensie van 6 juli 2018 (Kamerstuk 34 775 X, nr. 133), houdende nadere informatie over veilig werken met Chroom-6, en van 5 september 2018, houdende de beantwoording vragen van de vaste commissie voor Defensie over de beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie (Kamerstuk 34 … Meer lezen