Geen extra fonds voor chroom6-slachtoffers

Er komt geen aanvullend fonds voor zieke oud-medewerkers van de
POMS-sites die geen recht hebben op compensatie.
DOOR SERGE SEKHUIS EN THEO SNIEKERS
DEN HAAG

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) vindt dat niet nodig. Dat
bleek gistermiddag in de Tweede Kamer tijdens een emotioneel debat over
chroom6 en de jarenlange nalatigheid van het ministerie van Defensie om
haar personeel tegen die giftige stof te beschermen.
Diverse oppositiepartijen, de SP voorop, hadden voor een aanvullend fonds
gepleit. De fracties vinden het onverteerbaar dat 90 procent van de zieke
oud-POMS-medewerkers buiten de huidige col-lectieve regeling voor
immateriële schade valt.
Visser benadrukte dat die regeling „eigenlijk vooral een extraatje” is en dat
het iedereen vrijstaat om individueel een claim voor materiële schade in te
dienen. „Individueel kun je ook beter samen kijken waar mensen recht op
hebben: of ze hun huis hebben moeten verkopen of verbouwen, of dat
sprake is van inkomensderving.” Zo’n 460 mensen hebben inmiddels zo’n
individuele claim ingediend. Visser snapt dat veel zieke oud-medewerkers
vol wantrouwen zitten, maar verwierp verwijten dat Defensie zaken met een
‘schandalige fooi’ wil afkopen.
De opstelling van de staatssecretaris zorgde voor flinke wrevel bij een
Kamermeerderheid. Regeringspartij D66 kondigde aan een vervolgdebat
aan te vragen. Daarin zal die partij pleiten voor ‘maatwerk’ voor mensen die
vanwege hun gebrek aan vertrouwen in Defensie niet aankloppen voor een
aanvullende uitkering. De PvdA wil dat ook nabestaanden van al overleden
chroom6-slachtoffers die zelf geen schadevergoeding meer konden
aanvragen, recht wordt gedaan. Die nabestaanden komen daar nu niet voor
in aanmerking. Visser kondigde aan later op de mogelijkheden van
dergelijke voorstellen in te zullen gaan.
Kamerbreed was er kritiek op onderdelen van de bestaande collectieve
regeling. De wetenschappelijk bepaalde lijst met ziektes waarvoor een
vergoeding is, is te kort, de bedragen zijn te laag. Ook wringt het dat een
voorman minder krijgt dan een verfspuiter of monteur, terwijl ze beiden
vaak in dezelfde vervuilde ruimte werkten.
Visser meldde verder dat het RIVM vervolgonderzoek gaat doen naar het
gebruik van andere giftige stoffen bij Defensie en op meer locaties. Als blijkt
dat personeel daardoor (andere) ziektes heeft opgelopen, wordt de regeling
uitgebreid.

Voor de originele brief klik hier.